Om More Service

More Service er et ITIL-basert service management system, utviklet og supportert fra Norge. Alle data i More Service lagres i Norge.

Ferdigintegrerte arbeidsflyter er tett koblet sammen, som gjør More Service enkelt og raskt å implementere og med et intuitivt grensesnitt.

Med et intuitivt grensesnitt, og bygget i React er More Service en superrask service desk.

More Service leveres som skyløsning og kan tas i bruk umiddelbart med en 60-dagers prøveperiode.

Abonnementstypene er Basic og Enterprise.

Les mer om More Service på https://moreservice.com/ og se hvordan du enkelt kan bestille eller få demo av More Service.

Se våre YouTube videoer her


Innhold

  • No labels