Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Et enkelt søkefelt for å søke opp registrerte brukere i More Service

Start å skrive et navn, og den viser brukere som passer med søket.


Feltinnstillinger

Obligatorisk: Hvis avkrysset må det velges en bruker

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Viser midlertidig tekst i feltet før man fyller ut. Ikke aktuelt på denne felttypen.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

  • No labels