Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Enkelt enrads tekstfelt

Feltinnstillinger

Obligatorisk: Hvis avkrysset må det velges en bruker

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Viser midlertidig tekst i feltet før man fyller ut.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

Type: Velg mellom

  • Tekstfelt (vanlig tekstfelt)
  • passord (tekst blir skjult både i skjembilde og innsendt tekst)
  • email (tekst må være gyldig epost-format)
  • color (velg farge i en fargevelger. Valgt farge vises i innsendt skjema)
  • tel (må være gyldig telefonnummer-format)

Maks Lengde: Maksimalt antall tegn som kan sendes)

  • No labels