Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.


Et enkelt søkefelt for å søke opp registrerte brukere i More Service

Flerlinje tekstboks.

Feltinnstillinger

Obligatorisk: Hvis avkrysset må det velges en bruker

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Viser midlertidig tekst i feltet før man fyller ut.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.'

Type: Velg mellom Tekstboks (vanlig tekstboks), Tinymce (avansert tekstboks med tekstformatering) og quill (enkel tekstformatering)

Maks lengde: Maksimalt antall teg man kan skrive.

Rows: Antall rader i tekstfeltet.

  • No labels