Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Liste med verdier.


Obligatorisk: Hvis avkrysset må må man velge en verdi.

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Tekst som vises øverst i lista. Ikke valgbar.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

Tillat flere valg: Hvis avkrysset kan man velge flere verdier i lista. Hold nede linjeskift-knappen for å velge flere verdier.

Alternativer: Legg inn visningstekst (Valg 1) og verdi (valg-1). Legg til flere bokser ved å klikke , fjern bokser ved å klikke 

  • No labels