Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Gruppe med radioknapper hvor man kan velge kun én knapp.


Obligatorisk: Hvis avkrysset må må man velge en verdi.

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

inlineDesc: Legg valgene på én rad.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

Alternativer: Legg inn visningstekst (Valg 1) og verdi (valg-1). Legg til flere bokser ved å klikke , fjern bokser ved å klikke 

  • No labels