Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Statisk tekst som vises i skjemaet. Kan være en forklaring e.l.

Innhold: Tekst som skal vises i skjemaet

Type: Forskjellige formateringer av teksten.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

  • No labels