Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.


Felt for inntasting av nummer.


Obligatorisk: Hvis avkrysset må det velges en bruker

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Viser midlertidig tekst i feltet før man fyller ut.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

Min: Minimumverdi på tallet. Hvis inntastet verdi er mindre enn Min vil man få en melding når man sender skjemaet.

Max: Maksimal verdi på tallet. Hvis inntastet verdi er større enn Max vil man få en melding når man sender skjemaet.

Step: Intervallet på gyldige verdier. F.eks dersom Step=4 er gyldige verdier 0, 4, 8, 12 osv. Hvis det er satt en verdi i Min vil det være startpunktet for intervallet. F.eks. hvis Min=5 og Step=3 vil gyldige verdier være 5, 8, 11 osv. Hvis inntastet verdi er utenfor intervallet vil man få en melding når man sender skjemaet.

  • No labels