Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Felt for å laste opp filer fra PC

Obligatorisk: Hvis avkrysset må man velge en dato.

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Ikke aktuelt.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

Type:

  • Filopplastning (Velg filer fra lokal PC)
  • Fine Uploader (Dra og slipp filer fra lokal PC)
  • No labels