Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Will be translated later.

Logg inn i More Service Portal

Skjemaene ligger under Bestille

Image Removed

Klikk på ønsket skjema i lista

Image Removed

Skjemaet åpnes under lista

Image Removed

Fyll ut skjema og send inn

Image Removed

Dine innsendte skjema vises i Saker

Image Removed

Her kan du følge saken, og evt. legge inn kommentarer og laste opp vedlegg.

Image Removed

Du kan også lukke egne saker

Image Removed


The forms are located under Order

Image Added


Select form from the list

Image Added


The form will be opened below the list.

Image Added


Fill out form and click Send

Image Added

Your entered forms will be listed in the case list.

Image Added


Here you can follow the case.

Image Added


You can close your own cases.

Image Added