Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Start å skrive et navn i "søk"-feltet, og den viser brukere som passer med søket.FeltinnstillingerImage Added

Image Removed

Obligatorisk: Hvis avkrysset må det velges en bruker

Etikett: Ledeteks for feltet

Hjelpetekst: Hvis fylt ut vises det et spørsmålstegn etter ledeteksten, og når man tar musepekeren over vises teksten.

Plassholder: Viser midlertidig tekst i feltet før man fyller ut. Ikke aktuelt på denne felttypen.

Navn: Feltets programmatiske navn.

...

Required: If checked value must be selected

Label: Element label

Help Text: If added the form element will diplay a question mark icon. The text will be displayed if you put the mouse pointer over it.

Placeholder: Displays temporary text before you add value.

Class: Css class name.

Name: Programmatic name.

Access: Only users with selected roles will see the element.

Value: Pre-entered value.