Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Logg inn i More Service Portal

Skjemaene ligger under Bestille


Klikk på ønsket skjema i lista


Skjemaet åpnes under lista


Fyll ut skjema og send inn

Dine innsendte skjema vises i Saker


Her kan du følge saken, og evt. legge inn kommentarer og laste opp vedlegg.


Du kan også lukke egne saker

  • No labels